20150116 - Nieuwjaarstoernooi, Amsterdam, beeld 1   kleine heading ritmische gymnastiek

20150116 - Nieuwjaarstoernooi, Amsterdam

20150116 - Nieuwjaarstoernooi, Amsterdam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Een vriendschappelijke oefenwedstrijd tussen deelneemsters van alle categoriën van RG Center Eleganza, GV Vogel en GTV de Badhoeve.