20150403 - AmsterdaMMasters 2015, dag 2, beeld 3

20150403 - AmsterdaMMasters 2015, dag 2, beeld 1

20150403 - AmsterdaMMasters 2015, dag 2, beeld 2

  kleine heading ritmische gymnastiek

20150404 - AmsterdaMMasters 2015, dag 2

20150404 - AmsterdaMMasters 2015, dag 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Foto's zijn te bestellen door een email naar mij (Bart) te sturen.
Zie het pagina "nabestellen" voor meer informatie.

Images can be ordered for personal use by sending me (Bart) an email.
I can then help you further.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Vóór de wedstrijd / Before the competition

-  Opening ceremonie / Opening ceremony

-  Junioren individueel - touw / Junior individual - rope

-  Senioren individueel - hoepel / Senior individual - hoop

-  Junioren individueel - hoepel / Junior individual - hoop

-  Senioren individueel - bal / Senior individual - ball

-  Junioren groep - 5 ballen / Junior group - 5 balls

-  Junioren individueel - bal / Junior individual - ball

-  Senioren individueel - knots / Senior individual - clubs

-  Demo Wilskracht - lint / Demonstration Wilskracht - ribbon

-  Junioren individueel - knots / Junior individual - clubs

-  Senioren individueel - lint / Senior individual - ribbon

-  Senioren groep - knots/hoepel / Junior group - 5 clubs/hoop

-  Junioren groep - 5 ballen / Junior group - 5 balls

-  Prijsuitreiking / Award ceremony