kleine heading ritmische gymnastiek
barttreurenlogo

>>> AVG formulier <<<

Toestemmingsformulieren kunt u hier downloaden, graag invullen en terugsturen naar info@rgym.eu

 

Disclaimer

Hoewel ik mijn best doe om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan ik niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of misverstanden, voortkomend uit het gebruik van deze website. Ik zie derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Privacy

In verband met veranderingen in wetgeving, waaronder ook het AVG, zal e.e.a. op www.rgym.eu gaan veranderen. Voor het seizoen 2018/2019 geldt een overgangssituatie, degenen die bezwaar hebben tegen historisch materiaal op deze website kunnen contact opnemen met mij om beeldmateriaal te laten verwijderen.
Vanaf seizoen 2019/2020 zal alleen gefotografeerd worden met uitdrukkelijke toestemming van deelneemsters of wettelijke vertegenwoordigers. Zie ook het linker kolom om deze formulier te downloaden.
Verder geldt dat foto’s beschikbaar zijn als fotoprint of in digitale fomaat voor uitsluitend deelnemer/-ster, ouders en/of directe familieleden en worden niet verstrekt aan derden die niet in familieverband staan tot afgebeeld persoon. In geval van twijfel hierover wordt navraag gedaan bij de vereniging. In enkele gevallen zullen foto’s door mijzelf ter beschikking gesteld worden aan verenigingen en/of nieuwsmedia voor journalistieke doeleinden.